Олгица Стефановић је читаво своје стварање посветила лепоти и складу ћириличног писма. Колористички питорескне графике је извела комбинованом техником, која подразумева дигитални принт. Веза са ликовношћу горажданске штампе је само асоцијативна, јер су уочљиви други узори из старе српске уметности.
На месту закључка сматрамо да је неопходно да се истакне тродеценијска патриотска активност Канадско-српског друштва “Херцег Стефан Вукчић Косача” из Кичинера у Канади. Чланови овог друштва већином потичу из Горажда, и један од основних задатака је активно неговање ћирилице. Стога настоје на куповини битних књига за тамошњу библиотеку “Божидар Горажданин”, и у то име су помогли и откупили део четворотомног издања са факсимилима трију књига Горажданске штампарије и пратећим зборником научних осврта. Здушно помажу обнову урушене баштине, али и људе у завичају. Прате и духом и личним присуством све завичајне културне подухвате, те тако и овај, који има миленијумски значај за све Србе овог света.