ЛИТУРГИЈСКЕ ОСОБЕНОСТИ КЊИГА ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ – ПРИБИСЛАВ СИМИЋ

27.08.2019.

Оснивање штампарије код цркве Св. Ђорђа поред Горажда, раније село Доња Сопотница, догодило се убрзо по престанку са радом цетињско-ободске штампарије Ђурђа Црнојевића, и временски се подудара са истом дeлaтношћу Божидара Вуковића у Венецији. Гораждански штампари Ђурађ и брат му монах Теодор Љубавић за штампање књига у Венецији су изрезали слова и пренели их у Горажде.

О тој потреби и преношењу слова Ђурађ изричито говори у свом Мољенију на крају Служaбника (л. 93а-98а), где вели: внедевь с- (ве)тнк н б(0)жаставник цркве кЬ нашен зелман oүмаленик с(ве)тнх н ком(а)стакнHх книг. грѣхь радН НАШнх. н потащих с€ AZь окатання на с. Дело ZA c(Be) THк н Бож(а) ставние цркK€, но дони братоць калоүгерошь Өво дором. а повеленикдь нашни старцєць н роднТелець Божидарон горижданином. (л. 94а). Н снє вѣлнкоє моє кѣзоүмнє неповѣдоүю. канѣгда творѣшоу он снк форун кь тоүжднх странахь Өланганьских ниѣхь тогда си сокою єднного по плотн врата. Н понд кьнѣzАпоү сырть, кь лѣто. хкз, д(с) (€)ца м(а) (та), к, д(а)нь. едоү же боүдн кѣнда пацетЬ. (л. 98а). Из записа, тачније обавештења о штампају сЇє с(ке)тък книгн га(аго)ледък лӱтоүргia … трoүдн € с€ о сѣдь циѣрєнїн аных нс(ке)шенникь тодорь. н ськрышнше се шкЬнтта. Bь лѣто 2KZ, а од рођења Христовог стоји погрешно 1527 (!) (л. 985), последња страна Служaбника).

Можемо закључити да је и Ђурђево Мољеније писао Теодор, пошто је Ђурђе изненада умро, и да је штампање Служaбника завршено 1519. године. Те исте године Служaбник је штампао и Божидар Вуковић у Венецији.
Евгениј Немировскиј је објавио детаљан садржај горажданских књига, на који смо се ми освртали само уколико је било неопходно да бисмо указали на разлике у односу на ранију и новију богослужбену праксу, односно на литургичке особености ових књига.